O Nás

Určite chcete byť úspešní. Snažíte sa zabezpečiť pre svoj podnik dlhodobý rast a pevné miesto na trhu. Rastúce náklady, tvrdá konkurencia a neustále sa meniaca legislatíva kladú vysoké nároky na riadenie podniku a vedenie účtovníctva. Preto si Vám dovoľujeme ponúknuť naše služby.

V našej firme HEVA, spol. s.r.o. Vám za bezkonkurenčne najnižšiu cenu spracujeme kompletnú ekonomickú evidenciu, ručíme poistkou za prevedené práce a Vy sa môžete naplno venovať práci vo svojej firme.

Firma pôsobí už od roku 1991 v oblasti účtovných služieb a externým spôsobom vykonáva kompletné spracovanie účtovníctva pre firmy, spoločnosti.

Ďakujeme za vopred prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Herleová Eva
konateľ spoločnosti