Služby

HEVA, spol. s.r.o. s dlhoročnou pôsobnosťou v oblasti ekonómie a účtovníctva pre tuzemské a zahraničné firmy, ponúka voľné kapacity na spracovanie:

  • – jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • – evidenciu DPH
  • – evidenciu miezd pre malé a veľké závody
  • – evidenciu fakturácie – spracovanie daňových priznaní
  • – rekonštrukcie účtovníctva za minulé roky
  • – finančné, ekonomické a účtovné poradenstvo
  • – na požiadanie Vám urobíme výstup v angličtine
  • – správa registratúry a archivácie pre FO a PO
  • – prenájom nehnuteľností

Správa registratúry a archivácie je organizovanie manipulácie zo záznamami (príjímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie a odosielanie záznamov, ochrana a vyraďovanie spisov) pre spoločnosti, ktoré sú v likvidácii, konkurze, ale aj archivácia dokladov pre FO a PO.

Kompletná účtovná agenda je spracovaná v ekonomickom software firmy SunSoft s.r.o. v Dolnom Kubíne, kde sú jednotlivé programy plne kompatibilné aj s výstupmi do Excelu. Spoločnosť je poistená voči poistným udalostiam v prípade nepredvídaných udalostí.